top of page
Kitapların Üzerinde Hakim Tokmağı

Hukuk Yönetimi Hizmeti

Apartman ve sitelerin yönetim kurullarının, kat malikleriyle ilgili ihtilaflarını çözmek için hukuk yönetimi konusunu da iyi bilmeleri gerekir. Hukuki terimlerin ön planda olduğu Kat Malikleri Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde yetkili olan site yönetimleri çoğu zaman hukuki anlaşmazlıklarda bir avukata vekâlet vererek işin içinden çıkmaktadırlar.

SITE YÖNETIMLERINDE AVUKAT VE HUKUKI DANIŞMANLIK HIZMETLERI NELERDIR?

 • Apartman Yönetici ve Denetçilerinin Seçilmesi.

 • Yöneticilerin Görev ve Sorumluluk Kapsamları.

 • Yönetici Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yaşanan İhtilaflar.

 • Apartman Kayıt Belgelerinin Tutulması.

 • Aylık Aidat, Isınma ve Ortak Giderlerin Toplanmasında Yaşanan Sorunların Hızlı Çözümü ve İcra Takipleri.

 • Kira Alacaklarının Takibi ve Tahliye

 • Apartman Görevlisi İş Sözleşmesinin Düzenlenmesi-Sözleşmenin Revize Edilmesi.

 • İşçi Alımı-Sözleşmesinin Feshi.

 • Apartman Görevlilerinin Alacağı, Kıdem ve İhbar Tazminatları.

 • Güvenlik Şirketleriyle Yapılan Anlaşmalar, Geçici İşçi Alımı.

 • Site Yönetimi ve Apartman Yöneticiliği ile Kat Malikleri veya Kiracıları ile İlgili Olarak Oluşan Uyuşmazlıkların Karşılıklı Dava Takibi.

Evraklar Arasında Boğulmayın

Bİ Yapı Yönetim olarak toplu yaşam alanlarında yaşamanın belirli bir düzen ve maliyet gerektirdiği gerçeğinden hareketle sunduğumuz muhasebe hizmetlerimiz; Nakit ve Fon Yönetimi, Gider Paylaşımı, Aylık Giderlere İştirak Avanslarının Tahsilatı, İşletme Projesi (Bütçe), Raporlama, Denetim, Satınalma, Sözleşme Yönetimi, Personel SGK ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, İdari İşler,Hukuki İtilafların Takibi, Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulamaları, Yönetim Kurulu ve Kat Malikleri Kurulu sekretaryasının düzenlenmesi ve yürütülmesi hizmetlerini kapsar.

bottom of page