top of page
Muhasebeci İş Başında

Aidat Toplama ve Takip Hizmeti

Günümüzde bina yöneticileri ile kat malikleri arasında yaşanan en büyük problemlerden biri olan aidat ödemeleri ve bina yönetiminde aidat takibi birçok tatsız vakanın yaşanmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden muhasebe işlerinin zorluğu da göz önüne alınarak, kat maliklerinin fikir birliği ile profesyonel bina yönetimine genel yönetim yetkisi devredilebilir. Kat malikleri adına apartmanı yöneten profesyonel yöneticiler, kat malikleri ile muhatap olmadan aidat takibini yapmakta, gerekli durumlarda tahsilat için avukatlar aracılığı ile zorlayabilmektedir.

Neler Yapıyoruz

Bİ Yapı Yönetim olarak, Apartman ve Sitelerde oturan bina Sakinlerinden aşağıda belirtilen şekilde, mevzuat dahilinde AİDAT toplar.

Daire sakinleri borçlu listelerini ve aylık gelir gider tablosunu her ay bina/site ilan panolarına asmak,

Aidat / yakıt/su bedellerinin düzenli bir şekilde tahsil edilmesini sağlamak, ve her ay borç bilgilendirme sms ve mail göndermek

Aidat/yakıt/su bedellerini yatırmayan sakinlere borçlarını telefon ve/veya SMS vasıtasıyla bildirmek,

Aidat/yakıt/su bedellerini yatırmayan sakinleri avukata bildirmek ve bedelleri hukuki yollarla tahsil etmek,

Site görevlileri ve temizlik personellerinin SGK işlemleri takip etmek ve maaş ödemelerini yapmak,

Gelir ve giderleri işletme defterine işlemek.

İnternet üzerinden üye giriş sistemi ile apartman/siteniz ile ilgili yapılan her türlü işlemi 7 gün 24 saat takip edebilir, mevcut aidat-avans borç ve ödeme durumuzu öğrenebilir, binanız ile ilgili yapılan ödemeler, gelirler, toplantılarda alınan kararlar ve duyurular konusunda bilgilendirilirsiniz.

Aidat Takibi

Aidatların toplanması için bankada site namına hesap açılır,

Elden para toplanmaz ve tüm ödemeler banka hesabına yapılır,

Apartman yönetimi, site yönetimi ve bina yönetimi aidat hesaplama sırasında aidatların kat maliklerinden ve kiracılardan ayrı hesaplama usullerine göre toplanması gerektiği hususu dikkate alınarak, hizmetlerin en uygun maliyetle temin edilmesi esası gözetilerek hesaplanan aidatlar yıllık işletme projesinde belirtilir ve kat maliklerinin onayına sunulur. Kat maliklerince kabul edilen aidatlar karar defterine yazılır ve onaylanır.

Site/apartman sakinleri, kendi dairelerinin borçlarını ve ödemelerini; cep telefonu ve tablet uyumlu olan internet sitemizden takip edebilirler, duyuruları okuyabilirler. Ayrıca her ay duyuru panolarına asılacak bir çizelgeden site/apartman sakinlerinin hepsinin borç ve ödemelerini görebilirler.

Kat malikleri apartman aidatını ödemezse Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenen gecikme zammını ödüyor. Gecikme zammına karşı aidatlar ödenmezse dava açılabiliyor ve kat maliki hakkında icra takibi başlatılabiliyor.

Yasa Ne Diyor

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

bottom of page