top of page
Asansör Düğmesi basılması

Asansör Bakım Hizmeti

Apartmanların ve sitelerin yönetiminde yasalara uygun işlemlerin yapılması, insan sağlığının ve can güvenliğinin sağlanması kapsamında en önemli makine parkurlarından ve yönetim hizmetlerinden biri de tüm asansörlerin bakım, onarım ve denetim hizmetlerinin tedarikidir.

Neler Yapıyoruz

Apartmanlarda ve sitelerde bulunan asansörlerin periyodik bakımları şirketimiz tarafından genel kurul öncesinde tesis işletme projesine dahil edilerek ortalama maliyetleri yılın başında belirlenir. Kat maliklerinin onayına müteakip asansörlerin aylık ve yıllık periyodik bakımları şirketimiz tarafından yaptırılır ve denetlenmesi sağlanır. Böylece yaşanabilecek her tip arızanın mümkün olduğunca önüne geçilerek güvenli, sürdürülebilir ve maliyet avantajı sağlayan bir işletme ve bakım hizmeti sunulmuş olur.

Genel bakımların asansör konusunda deneyimli, teknik bilgi sahibi olan şirketler tarafında yapılması önem arz eder. Asansörler çalışma sistemi neticesinde, elektrik alt yapısı, elektronik aksamlar ve makara sistemi ile çalışan araçlardır; dolayısıyla bu işi bilen sertifikalı şirketler dışında yapılan müdahalelerde can ve mal kayıpları yaşanabilir.

Bİ Profesyonel Yönetim, uzun yıllardır çalıştığı asansör şirketleri ile (asansör projelendirme, satış ve kurulum, yedek parça tedariki, bakım ve onarım hizmetleri) yasa, denetim, mali işler ve can güvenliği konularında sürekli iş birliği içerisindedir. Apartman ve site bünyesindeki bina sorumlularının (yönetim kurulu/denetim kurulu/bina görevlileri) takip etmesi gereken her tip yasal, idari, teknik, mali ve bakım onarım konularında şirketimiz sizin adınıza tüm süreci yürütür ve denetler.

Anlaşma yapılan tesislerde asansörlerin garantisi devam ediyorsa garantili hizmet veren şirketlerle yasalar kapsamında iş birliği denetim yapılmaya devam edilir. Tesisin asansörleri garanti kapsamı dışında ancak mevcutta bakım anlaşmalı başka bir şirketi var ise ve yönetim kurulu bu şirketten alınan hizmetlerden memnun ise ilgili firma ile yasalar kapsamında iş birliği ve denetim yapılmaya devam edilir; ancak memnuniyetsizlik varsa yasalara, mevzuata ve iş güvenliği standartlarına sahip tedarikçilerden teklifler alınarak yönetim kurulunun onayına sunulur ve yeni bir sözleşme yapılarak apartmanlara ve sitelere ait bakım ve onarım hizmetlerinin tedariki sağlanır.

Yasal Olarak

Resmî gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği’nde konu şu şekilde yer alır:
Madde 24 “Her asansör işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır. Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olabilir. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır.”

bottom of page